Tidak ada pemberian orang tua yang paling berharga kepada anaknya daripada pendidikan akhlak mulia.